Vážené kolegyně, vážení kolegové, Bristol-Myers Squibb ve spolupráci s ÚHKT Praha si Vás dovoluje pozvat na edukační sympozium

Kontroverze v hemato(onko)logii 2015

9. listopadu 2015, Autoklub ČR, Praha


Odborný garant:

Prof. MUDr. P. Cetkovský, Ph.D., MBA

Pořadatel sympozia:
Pod záštitou:


Ústav hematologie a krevní transfúze Praha


Mediální partner:


Organizátor sympozia:Forinel Trading SE
Na hlídce 22, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba:
Zdenek Lopour
gsm: +420 736 622 208
e-mail: zdenek.lopour@forinel.eu
Úvodní strana