Vážené kolegynì, vážení kolegové, Bristol-Myers Squibb ve spolupráci s ÚHKT Praha si Vás dovoluje pozvat na edukaèní sympozium

Kontroverze v hemato(onko)logii 2015

9. listopadu 2015, Autoklub ÈR, Praha


Odborný garant:

Prof. MUDr. P. Cetkovský, Ph.D., MBA

Poøadatel sympozia:
Pod záštitou:


Ústav hematologie a krevní transfúze Praha


Mediální partner:


Organizátor sympozia:Forinel Trading SE
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Kontaktní osoba:
Veronika Slámová
gsm: +420 733 768 059
e-mail: veronika.slamova@forinel.eu
Úvodní strana