Bristol-Myers Squibb ve spolupráci s ÚHKT Praha si Vás dovoluje pozvat na edukační seminář

Cílená terapie a individualizovaná léčba u hematologických malignit

za účasti předních českých odborníků v oblasti léčby a výzkumu hematologických malignit

Pořadatel sympozia:
Odborný garant:

Ústav hematologie a krevní transfúze Praha

Organizátor sympozia:JS Partner s.r.o.
Upolínová 280/7, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba:
Zdenek Lopour
tel.: +420 566 620 726
gsm: +420 736 622 208
e-mail: zdenek.lopour@js-partner.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín a místo konání
7. října 2011, od 9.30 hod.
Kongresové centrum U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1

POŘADATEL SYMPOZIA:

Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o.


ODBORNÝ GARANT SYMPOZIA

Ústav hematologie a krevní transfúze Praha

PŘEDSEDNICTVÍ SYMPOZIA:

doc .MUDr. J. Čermák, CSc.
doc. MUDr. P. Cetkovský, PhD.
MUDr. H. Klamová, CSc.

KOORDINÁTOŘI VĚDECKÉHO PROGRAMU:

doc. MUDr. J. Čermák, CSc.
prof. MUDr. M. Doubek, PhD.
prof. MUDr. R. Hájek, PhD.
prof. MUDr. J. Mayer, CSc.
prof. MUDr. M. Trněný, CSc.

TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU

Úvod k personalizované léčbě
Chronická myeloidní leukémie
Chronická lymfocytární leukémie
Akutní leukémie
Mnohočetný myelom
Lymfomy
Myelodysplastický syndrom

Cílená terapie a individualizovaná léčba u hematologických malignit

9.30 - 9.35 Uvítání a úvod k personalizované léčbě
   
9.35 - 10.00 Analýza genetických změn v nádorových buňkách jako východisko pro personalizovanou medicínu
doc. RNDr. Š. Pospíšilová, PhD.
   
10.00 - 10.45 Chronická myeloidní leukémie
   
10.00 - 10.15 Personalizovaná léčby CML podle Bcr-Abl mutací
MUDr. D. Žáčková
10.15 - 10.30 Individualizace léčby CML podle výsledků vyšetření hladin imatinibu,
in vitro testování senzitivity, komorbidit a preferencí pacienta

doc. MUDr. E. Faber, CSc.
10.30 - 10.45 Léčba CML v těhotenství
MUDr. H. Klamová, CSc.
   
10.45 - 11.30 Chronická lymfocytární leukémie
   
10.45 - 11.00 Individualizace léčebného přístupu u CLL: správná léčba správnému pacientovi
MUDr. L. Smolej, PhD.
11.00 - 11.15 Je přístup “wait and watch” stále praktický i u mladších pacientů
s CLL?

MUDr. P. Obrtlíková
11.15 - 11.30 Je eradikace MRD u CLL uskutečnitelná a má k ní směřovat léčba?
prof. MUDr. M. Doubek, PhD.
   
11.30 - 12.30 Akutní leukémie
   
11.30 - 11.45 Využití nových prognostických markerů u AML při terapii „šité na míru“
doc. MUDr. P. Cetkovský, PhD.
11.45 - 12.00 Léčba molekulárního relapsu u AML
doc. MUDr. Z. Ráčil, PhD. / MUDr. M. Tošková
12.00 - 12.15 Prognostické faktory a molekulární markery u ALL
MUDr. C. Šálek, PhD.
12.15 - 12.30 TKI´s u Ph+ALL: použití před allo-SCT, po relapsu a při udržovací terapii po o allo-SCT
doc. MUDr. P. Žák, PhD.
   
12.30 - 13.30 Oběd
   
13.30 - 14.10 Mnohočetný myelom
   
13.30 - 13.50 Léčebné cíle u MM: vyléčení nebo kontrola choroby?
doc. MUDr. V. Maisnar, PhD.
13.50 - 14.10 Cílená léčba a léčba adaptovaná podle rizika u mnohočetného myelomu: realita nebo jen přání?
MUDr. L. Pour, PhD.
   
14.10 - 14.50 Lymfomy
   
14.10 - 14.30 Biologické charakteristiky lymfomů jako prediktivní faktory
MUDr. V. Campr
14.30 - 14.50 Cílená léčba maligních lymfomů
MUDr. R. Pytlík
   
14.50 - 15.25 Myelodysplastický syndrom
   
14.50 - 15.05 Má smysl podávat nemocných s MDS chelatační přípravky?
doc. MUDr. J. Čermák, CSc.
15.05 - 15.25 Zlepšují hypometylační látky OS u pacientů s vysoce rizikovým MDS?
MUDr. A. Jonášová
   
15.25 - 16.00 Diskuze a ukončení
Archiv 2011