Bristol-Myers Squibb ve spolupráci s ÚHKT Praha si Vás dovoluje pozvat na edukační seminář

KONTROVERZE V HEMATO(ONKO)LOGII 2013

za účasti předních českých odborníků v oblasti léčby a výzkumu hematologických malignit

Pořadatel sympozia:
Odborný garant:

prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Organizátor sympozia:JS Partner s.r.o.
Upolínová 280/7, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba:
Zdenek Lopour
tel.: +420 566 620 726
gsm: +420 736 622 208
e-mail: zdenek.lopour@js-partner.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín a místo konání
25. září 2013, od 13:00 hodin
Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

POŘADATEL SYMPOZIA:

Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o.


ODBORNÝ GARANT SYMPOZIA

prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

PŘEDSEDNICTVÍ SYMPOZIA:

prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
MUDr. Hana Klamová, CSc.,

Témata odborného programu

13.00-13.30Registrace účastníků
13.30-13.35Zahájení a úvod
  
13.35-14.05 Chronická myeloidní leukémie MUDr. Markéta Šťastná Marková, CSc.
Možné interakce tyrozinkinázových inhibitorů s léky používanými v běžné klinické praxi
14.05-14.45Mnohočetný myelom prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Jakou léčebnou odpověď je možné u MM považovat za dostatečnou v roce 2013?
CR vs. iCR
  
14.45-15.00přestávka (káva, občerstvení)
  
15.00-15.30Koagulační problematika v hematoonkologii MUDr. Peter Salaj
Antikoagulační profylaxe u pacientů s hematologickou malignitou?
15.30-16.10Akutní myeloidní leukémie
Starší pacienti s akutní myeloidní leukémií - mají být léčeni intenzívní chemoterapií?
ANO: MUDr. Anna Jonášová
NE: MUDr. Robert Pytlík
16.10-16.35„Jak se vyhnout syndromu vyhoření?“ MUDr. Radkin Honzák, CSc.
- odlehčené nehematologické téma
  
16.35-16.45 Ukončení a závěr
Archiv 2013