Bristol-Myers Squibb ve spolupráci s ÚHKT Praha si Vás dovoluje pozvat na edukační seminář

Kontroverze v hemato(onko)logii 2014

za účasti předních českých odborníků v oblasti léčby a výzkumu hematologických malignit

Pořadatel sympozia:
Odborný garant:

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Organizátor sympozia:Forinel Trading SE
Na hlídce 22, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba:
Zdenek Lopour
gsm: +420 736 622 208
e-mail: zdenek.lopour@forinel.eu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín a místo konání
24. 09. 2014 od 13 hod
Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

POŘADATEL SYMPOZIA:

Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o.


ODBORNÝ GARANT SYMPOZIA

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

PŘEDSEDNICTVÍ SYMPOZIA:

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD., MBA
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
MUDr. Hana Klamová, CSc.

Témata odborného programu

13.00–13.15Registrace účastníků
13.15–13.30 Zahájení a úvod
prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD., MBA
13.30–14.10 Chronická myeloidní leukemie
MUDr. Hana Klamová, CSc.
MUDr. Peter Rohoň, PhD.
Lze hodnotit pleurální výpotek pouze jako nežádoucí účinek?
Má budoucnost imunomodulační léčba CML?
14.10–14.30 Mnohočetný myelom
prof. MUDr. Ivan Špíčka, CSc.
Modifikace dávek při léčbě mnohočetného myelomu v současnosti – cure or control?
14.30–14.45 Odborná diskuse
14.45–15.00 Přestávka (káva, občerstvení)
15.00–15.20 Hemostáza a trombóza
doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
Trombofilní stavy v těhotenství. Co považovat za standard v diagnostice a profylaxi v roce 2014?
15.20–15.50 Myelodysplastický syndrom
doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
MUDr. Anna Jonášová, CSc.
Kteří nemocní s MDS jsou v současné době indikováni k transplantaci?
Může moderní léčba transplantaci nahradit?
15.50–16.10 Otázky legislativy v současné lékařské praxi
MUDr. Mgr. Jolana Těšínová
16.10–16.25 Odborná diskuse
16.25–16.35 Závěr sympozia
Archiv 2014