Témata odborného programu

13.30 - 14.00Registrace účastníků, coffee break
14.00 - 14.05Zahájení sympozia Prof. MUDr. P. Cetkovský, Ph.D., MBA
 
14.05 - 14.35Chronická lymfocytární leukémie:
Nahradí nové léky u CLL alogenní transplantaci?
ANO       Prim. MUDr. Martin Špaček, Ph.D., VFN (10 min)
NE          MUDr. Michal Karas, PhD., FN Plzeň (10 min)
Odborná diskuse (10 min)
 
14.35 - 15.05 Hodgkinův lymfom:
Je BEACOPP eskalovaný pro všechny nemocné s pokročilým Hodgkinovým lymfomem?
ANO      MUDr. H. Mocikova, Ph.D, FN KV (10 min)
NE          Prim. MUDr. Jan Kořen, VFN (10 min)
Odborná diskuse (10 min)
 
15.05 - 15.15Coffee break
 
15.15 - 15.30Imuno-onkologie: Stále jen koncept nebo už realita?
Dr. M. Šťastný, Ph.D, BMS (15 min)
 
15.30 - 16.00 Mnohočetný myelom:
Nahradí cílená léčba u MM transplantaci?
ANO      Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., VFN (10 min)
NE         Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., FN Ostrava (10 min)
Odborná diskuse (10 min)
 
16.00 - 16. 30 Chronická myeloidní leukemie:
Může pokles hladiny BCR-ABL transkriptu v prvních měsících od zahájení léčby předpovídat odpověď na TKI?
Mgr. Kateřina Machová-Poláková, Ph.D., UHKT (10 min)
Je léčba TKI opravdu bezpečná?
Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., FN Olomouc (10 min)
Odborná diskuse (10 min)
 
16.30 - 16.40 Závěr sympozia
Odborný program